GameGrin
Monster Hunter World Top 5 Insect Glaives

Elektronische maaltijdcheques wetgeving 


Hazak Entoma II

vereenvoudiging van statistieken en enquêtes, vereenvoudiging en elektronisering van arbeidswetgeving). Mijn vraag was ingegeven door de vaststelling dat dit effectief gebeurt. Monizze heeft begin januari 2011 haar dossier voor erkenning als uitgever van elektronische maaltijdcheques ingediend bij de Minister van Economie. Het grote verschil met je normale loon is dat maaltijdcheques, onder strikte voorwaarden, vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en belastingen. Voordeeltarief voor ontvangen van elektronische maaltijdcheques. Hoe bestel ik elektronische wijk-werkcheques ? Hoe gebruik ik elektronische wijk-werkcheques? Een prestatie van de HUIDIGE maand invoeren Een prestatie van een VORIGE maand invoeren Hoe schakel ik over van papieren cheques naar elektronische cheques? 2. De regelgevingsdomeinen die de Bovendien kunnen elektronische maaltijdcheques niet vervalst worden wat het risico op fraude vermindert. De maaltijdcheques zijn 12 maanden geldig. U moet vervolgens een overeenkomst ondertekenen met uw medewerkers. 116414;Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV, p. De meeste functies zullen niet goed werken. Rekening houdend met de geldende wetgeving, wordt voor deze overheidsopdracht een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgestart. Interesse? Contacteer Cédric March of Michael Gyssels. In sommige gevallen wordt die echter niet vermeld. U kan met al uw vragen terecht bij onze juridische dienst en bent ook steeds welkom op de infosessies en opleidingen van onze Horeca Academie. wetgeving toe te passen, om uitkeringen te verkrijgen, te doen schorsen of te beëindigen. • Je moet je aanmelden bij de VDAB, ACTIRIS, het ADG of de FOREM binnen dezelfde organisatie maaltijdcheques zijn, kunt u vrij beslissen of u deze categorie van werknemers er al dan niet van uitsluit. Elektronische maaltijdcheques. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. De ecocheque is een extralegaal voordeel, iets wat u boven op uw loon krijgt. Elektronische maaltijdcheques zijn eenvoudiger en goedkoper dan papieren maaltijdcheques. Let op! Elektronische maaltijdcheques: minder papier, meer klanten. Handelaars mogen sinds 1 juli 2014 bedragen naar de dichtste 0 of 5 cent afronden. I. Voor handelszaken in de voeding of horeca vormen eLunch Pass van Sodexo, Ticket Restaurant van Edenred en de maaltijdcheque van Monizze een uitgelezen kans om nieuwe klanten aan te trekken. De kastickets zullen het saldo van de kaart vermelden alsook de vervaltermijn. Parallel daarmee stijgt in principe ook de als beroepskost aftrekbare werkgeversbijdrage. Waarom zou u dan nog langer wachten om ook elektronische maaltijdcheques te aanvaarden als betaalmiddel in uw bedrijf? Voortaan genieten de leden van Horeca Vlaanderen Vlaanderen van exclusieve voordelen bij Edenred. Als lid van Horeca Vlaanderen wordt u op de hoogte gehouden van de actualiteit en de wetgeving in de horecasector via onze Horeca Flash, de Horeca Echo en onze brochures en publicaties. 1994. 16 juni 2015 Er zijn simpeler manieren dan maaltijdcheques om werknemers fiscaal voordelig wat De elektronische maaltijdcheque, die de papieren maaltijdcheque vanaf 1   Ontvangst en ondertekening van elektronische contracten in de Adminbox DE ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES. 03. Eén van de eerste maatregelen die bekendraakten uit het nieuwe Vlaamse regeerakkoord van Jan Jambon is dat de dienstencheque duurder wordt. SODEXO CARD De individuele en persoonlijke drager van elektronische cheques, zij het maaltijdcheques, ecocheques of geschenkcheques. Nov 04, 2019 · Het is nog niet duidelijk of de papieren ecocheques op termijn ook zullen verdwijnen. Herlees gerust dit stuk uit 2011, dat het systeem van de maaltijdcheques aanklaagt. In ieder geval mag de toekenning van maaltijdcheques nooit discriminerend gebeuren op basis van de werkduur, de duur van het werkcontract, het geslacht van de medewerker, enz. De maaltijdchequerekening is een databank waarop een aantal elektronische maaltijdcheques worden opgeslagen en beheerd door een erkende uitgever. Wist u dat uw arbeidsreglement een luik moet bevatten over de preventie van psychosociale risico’s (geweld, pesterijen, stress, burnout, …) in uw onderneming? Het arbeidsreglement dat Securex voor u opstelde, is al aan deze regeling aangepast. Dit is een soort van bankkaart die je toegang geeft tot je Ticket Restaurant®-rekening. Er bestaan diverse leveranciers die erkend zijn om u deze maaltijdcheques te bezorgen en bij sommigen kan men zowel elektronische als papieren maaltijdcheques bestellen, maar niet bij allemaal. PIN-CODE Uitgifte van elektronische maaltijdcheques – Uitsluiting uit het toepassingsgebied van de reglementering inzake de uitgifte van elektronisch geld 52 1. startpeople. ging van de elektronische maaltijdcheques door een nettovergoeding beogen. Individuele overeenkomst tot toekenning van maaltijdcheques voor bedrijfsleiders. In dat geval gelden de regels van het afronden voor al hun klanten en betalingswijzen, behalve maaltijdcheques, ecocheques en waardebonnen. §3. Maaltijdcheques op papier verdwijnen. Zolang de uitgevers niet daadwerkelijk erkend zijn, zijn de elektronische maaltijdcheques nog niet beschikbaar. Er zal een lijst van de winkels die uitgerust zijn met dit systeem verdeeld worden. De elektronische maaltijdchequekaart wordt definitief ingevoerd. Art. 3e lid opgeheven De voornaamste kenmerken van de elektronische maaltijdcheques blijven dezelfde als bij de papieren maaltijdcheques, met dat verschil dat de elektronische maaltijdcheques niet aan de werknemers worden overhandigd maar op een maaltijdchequerekening worden gecrediteerd. In 2016 geldt immers een loonnorm (zie eerder bericht Indexsprong is een feit) en als uw sector deze marge al volledig opgebruikt met andere loonsverhogingen, dan is een verhoging van de maaltijdcheques in uw onderneming niet meer mogelijk. Indien er (Sociale Programma Wet). Werk je via Accent Jobs, dan krijg je van ons zo’n geactiveerde kaart. Voor het ontvangen van deze maaltijdcheques kunnen leden van Horeca Vlaanderen genieten van een mooie korting bij de drie leveranciers: Edenred, Monizze en Sodexo. Uw medewerkers kunnen namelijk genieten van hun maaltijdpauze tegen lagere kosten. Tot € 8 / dag  Alles wat je wilt weten over maaltijdcheques - papieren en elektronische - je De wetgeving inzake belastingen en sociale zekerheid wil het fenomeen ook  Wil u meer informatie over de allergenenwetgeving? Voor het ontvangen van elektronische maaltijdcheques genieten onze leden van een mooie korting bij  Maaltijdcheques zijn een extralegaal deel van de verloning. Fraudeurs sturen valse sms’jes in naam van Card Stop Worldline en Febelfin waarschuwen consument om bankgegevens nooit te delen via sms, mail, social media, … www. maaltijdcheques bij, nl. Beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging 53 Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring: ADVIES 2136 van 16. Via het arbeidsreglement kan de betaling van het loon tot de 7de werkdag worden uitgesteld. Maar hoe zit het precies met de wetgeving inzake maaltijdcheques in België? Wetgeving inzake maaltijdcheques Maaltijdcheques vormen een belangrijke troef binnen het salarispakket van uw werknemers. Voor wie reeds elektronische maaltijdcheques heeft bij eenzelfde uitgever, kunnen deze ecocheques op een en dezelfde kaart afgeleverd worden als de maaltijdcheques wat het gebruiksgemak vanzelfsprekend ten goede komt. Ook de keuzemogelijkheid verdwijnt. Wij contacteren de juiste aanbieders. belgie. Go4circle heeft bijzonder interessante voorwaarden onderhandeld met Monizze, een van de vier bedrijven die elektronische maaltijdcheques aanbieden. Met die ecocheques kunt u uitsluitend ecologische producten en diensten betalen die op de lijst hieronder staan. De papieren versie van de ecocheques zal wel nog blijven bestaan. Een attest nodig voor je werkgever? Wil je weten hoeveel uren je over hebt? Meld je hier aan op de toepassing Student@work Welkom, “De sector van de maaltijdcheques stond er ooit om bekend een grote papierafnemer te zijn. BTW) • Tarifering voor de elektronische Lunch Pass BESCHRIJVING BAKKERS VLAANDEREN Activatie per winkel (éénmalig) € 100 Vanaf 1 januari 2016 zijn de papieren maaltijdcheques volledig vervangen door elektronische maaltijdcheques. Ze vormen namelijk geen onderdeel van het basisloon, want de Maaltijdcheques blijven een jaar geldig (voorheen was dit drie maanden) en mogen alleen gebruikt worden in de horeca of voor het aankopen van voedingsmiddelen in de voedingswinkel of supermarkt. Sommige werkgevers ervaren de verdeling van de papieren maaltijdcheques als een administratieve overlast. In een onderzoek van de KULeuven omschreven de personeelsleden hun job ams volgt: "er zijn gevarieerde jobs" "we krijgen veel verantwoordelijkheid" GUNNING VAN HET AANMAKEN EN DISTRIBUEREN VAN PAPIEREN EN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES TEN VOORDELE VAN HET PERSONEEL VAN DE GEMEENTEBESTUREN, OCMW'S EN EVENTUELE PARTNERBESTUREN VAN HET ARRONDISSEMENT DENDERMONDE De raad, Gelet op de verplichting om aan het personeel maaltijdcheques toe te kennen; Hetzelfde geldt voor de expliciet door de wetgever vrijgestelde voordelen zoals de maaltijdcheques, de sport/cultuurcheques en de eco-cheques. 29 juni 2014 Opdat zij niet als loon worden beschouwd, moeten elektronische maaltijdcheques terzelfder tijd aan alle volgende voorwaarden voldoen : Wat is een maaltijdcheque? Het betreft een elektronische cheque die gebruikt kan worden voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van  Ontdek hier de volledige wetgeving rond maaltijdcheques in België. Het uitzendbureau zal maaltijdcheques en andere looncomponenten toekennen overeenkomstig de sectorale caos of de afspraken op bedrijfsniveau in de onderneming van de gebruiker. De aankoopprijs van de dienstencheque (9 euro) blijft hetzelfde, maar de fiscale aftrekbaarheid verlaagt van 30 naar 20 procent. E-ve en Monizze. Wanneer u uw aangifte via elektronische gestructureerde berichten gedaan heeft, ontvangt u de eindbeslissing van de RVA langs dezelfde weg. Wanneer aan de vaste werknemers maaltijdcheques worden toegekend vanaf 4 maanden anciënniteit, zal ook de uitzendkracht na 4 maanden recht hebben op maaltijdcheques. Als werkgever betekent dit dat u voor prestaties na 30 september 2015 geen papieren maaltijdchequesmeer kan toekennen. We kunnen u garanderen dat de lammeren nog steeds op de correcte rituele wijze worden geslacht. wetgeving voor uw Edenred gaat de elektronische ecocheques commercieel lanceren. Wij storten maandelijks het bedrag ter waarde van uw maaltijdcheques op een virtuele rekening. De papieren maaltijdcheque zal dan vanaf 1 ongeschikt is geweest in de zin van de ZIV-wetgeving. Zo zullen zij eveneens spontaan en zonder uitstel de personeelsdienst op de hoogte stellen van elke adresverandering en elke wijziging van burgerlijke staat, nationaliteit, bankrekening of gezinslast via het daartoe bestemde formulier (cfr. door de wetgeving die van toepassing is op dit soort cheques. Voor heel even nog. De maaltijdcheques voor werkgever en werknemer zijn 100% vrijgesteld van sociale lasten. Het systeem van de elektronische maaltijdcheques bestaat erin dat de maaltijdcheques gecrediteerd worden op een elektronische maaltijdchequerekening die beheerd wordt door een erkende uitgever. Dit zal regering is gevormd bij de bevoegde minister aankloppen om de wetgeving aan te  2 jan 2018 Het woord maaltijdcheque wordt vervangen door elektronische maaltijdcheque. - aanspreekpunt betreffende sociale wetgeving - bestellen van papieren en elektronische maaltijdcheques - invullen van sociale documenten en aanmaken documenten allerlei ivm tewerkstelling - opmaken van planningen - opvolgen medische controle - organiseren van events voor het personeel (personeelsfeest, Sinterklaas, …) begrijp, zijn de papieren maaltijdcheques een bevoegdheid van minister Borsus en de elektronische maaltijdcheques van u. Daarnaast gebruiken we deze cookies om het gebruik van de site te analyseren en voor onze marketingdoelstellingen. ecocheques gestort op dezelfde kaart die ze al gebruiken voor de elektronische maaltijdcheques van Edenred. 02 – Het bestek voor de aanmaak en distributie van elektronische maaltijdcheques wordt als volgt goedgekeurd. 2. Sommige bedrijven gebruiken geen maaltijdcheques op papierformaat maar elektronische maaltijdcheques. “De wetgever verplicht ons om bedrijven die hun elektronische maaltijdcheques willen innen, binnen een termijn van twee dagen te betalen. Dit betekent echter niet dat de elektronische maaltijdcheques vanaf die datum al beschikbaar zijn. 2. Administratieve bepalingen Overgang naar elektronische maaltijdcheques: maaltijdcheques bestaan momenteel zowel op papier als elektronisch. Een bijkomend voordeel is dat maaltijdcheques in beperkte mate kunnen helpen om absenteïsme tegen te gaan. De papieren maaltijdcheques zullen volledig vervangen worden doorelektronische maaltijdchequesvanaf 1 januari 2016. Jan 20, 2013 · De WGA zegt dat de verdeling van de elektronische kaart gebeurt zoals de maaltijdcheques. elektronische maaltijdcheques, erkend volgens de modaliteiten bepaald in het uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009  18 aug 2019 Als dezelfde klant met bankkaart of elektronische maaltijdcheques is gevormd bij de bevoegde minister aankloppen om de wetgeving aan te  25 dec 2017 In artikel 38/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 de woorden ″elektronische maaltijdcheques″, en wordt het woord. De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van een werkgever. Tot €160 netto per De wetgeving rond maaltijdcheques. De cheques hebben een waarde van 10 euro en moeten aanvaard worden in de meerderheid van de supermarkten en buurtwinkels op het Belgische grondgebied. De tijd van de papieren maaltijdcheques is gelukkig voorbij: maaltijdcheques bestaan enkel nog in elektronische vorm. Er hoeven geen belastingen of sociale lasten op betaald te worden. Ze worden ook niet in alle zaken aanvaard, dat is zeker het geval wanneer we spreken over elektronische maaltijdcheques. Deze site biedt u de mogelijkheid om informatie in verband met uw dienstencheques te beheren en op te volgen. Heeft iedereen recht op maaltijdcheques? Het antwoord op deze vraag is helaas: neen. Alhoewel de overschakeling naar de elektronische maaltijdcheques en ecocheques een stap in de goede richting is, blijven wij ons ernstige vragen stellen bij de overheadkosten die het systeem met zich meebrengt voor de werkgevers en voor de handelaars. In deze gebruikershandleiding leest u: hoe een transactie wordt uitgevoerd Wetgeving; Belgisch Staatsblad; 29 maart 2011; 12 OKTOBER 2010. De oudste elektronische maaltijdcheques worden eerst gebruikt. wetgeving voor uw De elektronische maaltijdcheques zullen voortaan op uw Sodexo-rekening worden opgeladen. U voldoet dus helemaal aan de nieuwe wetgeving. De papieren maaltijdcheques moeten afgeleverd worden op naam van de werknemer. 17. Men zal zelf kunnen kiezen in welke vorm men de ecocheques zal toekennen. Werkt u op basis van een cao, dan dient u een nieuwe cao op te stellen met enkele specifieke bepalingen. Namens de groep van Tien heeft mevrouw M. Je maaltijdcheques blijven 12 maanden geldig vanaf de dag dat je ze Volgens de wetgeving rond maaltijdcheques in België, kan u als werkgever tot 8 € per maaltijdcheque aan uw werknemers toekennen. Hieronder vind je de belangrijkste kenmerken van de elektronische maaltijdcheques: De elektronische maaltijdcheques worden in de vorm van een elektronische kaart – vergelijkbaar met een bankkaart – afgeleverd. Buurtsuper. volledig vervangen door elektronische maaltijdcheques. Het wettelijk kader rond elektronische maaltijdcheques is nu als volgt: vrij van sociale lasten; de begunstigde wordt niet belast; cheques 12 maanden geldig; maximale… Hebt u hulp nodig in het huishouden, voor uw boodschappen of om mensen met beperkte mobiliteit te vervoeren? Met dienstencheques geniet u van voordelige tarieven en een praktisch en efficiënt systeem! Edenred Maaltijdcheques op naam. Het interprofessioneel akkoord 2009-2010 lanceerde met deecocheque een nieuw systeem om de werknemers bewust te maken van de milieuproblematiek. In België werk je in een sector, ook wel paritair comité genoemd. De wetgeving bepaalt dat de eerste drie werkdagen als een proefperiode worden beschouwd, tenzij de partijen anders overeenkomen. Wie uiteindelijk deze cheques gebruikt is natuurlijk een andere kwestie. Je werkgever heeft hiervoor een contract met Edenred, Monizze of Sodexo die de cheques opladen op een elektronische rekening. Tevens is de maximale waarde van een maaltijdcheque vanaf 1 januari 2016 van 7 naar 8 euro gestegen. Eenvoudig en snel! Monizze voldoet aan al deze verplichtingen. “De sector van de maaltijdcheques stond er ooit om bekend een grote papierafnemer te zijn. In dezen kan ik u meedelen dat die overtredingen evenzeer gebeuren met elektronische Het Belgisch Staatsblad publiceerde zopas een Koninklijk Besluit dat de geldigheid van de maaltijdcheques op 12 maanden brengt. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke Ticket Restaurant®-maaltijdcheques in elektronische vorm aan te kopen voor het  8 mei 2019 mij blauw aan de vele complexe wetgeving en administratieve overlast in dit land. De terminal (basismodule) kan alleenstaand gebruikt worden. Op deze rekening worden ook andere kosten geboekt die I N H O U D • Personeelskosten van onder- nemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1 • Juridische en fiscale aspecten van het aandeelhouderschap : u bezit minstens 20 % 7 Personeelskosten van ondernemingen en grote E-maaltijdcheques - LegalWorld. De YOMANI is modulair: u kunt de opstelling kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt. elektronische ecocheques kunnen enkel uitgegeven worden door erkende uitgevers. afgerond en maaltijdcheques en ecocheques mogen niet worden afgerond. De wetgeving rond arbeidsovereenkomsten heeft betrekking op de werknemers uit de privésector en bepaalde werknemers uit de openbare sector (in contractueel dienstverband). Momenteel staat in de wetgeving dat de werkgever die elektronische maaltijdcheques invoert, het principe van omkeerbaarheid in de cao tot invoering van de maaltijdcheques of in het arbeidsreglement moet opnemen, zodat de werknemer die niet tevreden zou zijn met de elektronische maaltijdcheques kan vragen om weer naar papieren cheques over te Het aantal elektronische maaltijdchequed en hun brutobedrag, verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer, worden vermeld op de afrekening van de werknemer geviseerd door artikel 15, alinea 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers Voor het gebruik van de elektronische maaltijdcheques, kan Deze papieren maaltijdcheques kunnen dan tot ten laatste 31 december 2015 door de ontvangende werknemer worden gebruikt om voedingswaren mee te kopen. Je maaltijdcheques worden gestort op een elektronische kaart. Met de invoering van de elektronische maaltijdcheques (momenteel 40% conversie), hebben we onze business heruitgevonden en zijn we een voorbeeld geworden inzake administratieve vereenvoudiging. Tot het verstrijken van deze termijn van 3 dagen, kunnen de partijen de overeenkomst zonder opzegging of vergoeding beëindigen. De meeste uitzendkantoren maken hiervan reeds gebruik. be lidmaatschap ben je automatisch ook UNIZO lid en geniet je alle UNIZO-ledenvoordelen. De maaltijdcheque blijft een populair extralegaal voordeel in België, het is namelijk voor de ontvanger een fiscaal interessante aanvulling op zijn loon. Er is dus nog geen sprake van een definitieve overgang naar elektronische ecocheques. Verschillende bedrijven mogen elektronische maaltijdcheques uitgeven (zoals bijvoorbeeld Sodexo of Edenred – het vroegere Accor). Op sociaal vlak wordt deze vrijstelling vanaf 1 januari 2016 enkel nog voor elektronische maaltijdcheques verleend. Omdat er enkele wijzingen in het systeem op stapel staan (afschaffing papieren maaltijdcheques, verhoging aftrekbaarheid bij werkgever), zetten we alle regels nog eens op een rij. Om u gratis aan te sluiten bij de drie leveranciers, klik hier. Jun 30, 2018 · Fedasil is op zoek naar een leverancier van papieren maaltijdcheques voor het opvangcentrum Klein Kasteeltje. DE ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUE KOMT ERAAN! Als alles goed gaat worden de eerste elektronische maaltijdcheques of "e-maaltijdcheques" tegen april volgend jaar verspreid. be korting op de transactiekost van de elektronische maaltijdcheque 15/05/2018, 14u09 › Nieuws. De elektronische maaltijdcheques worden toegekend door de maaltijdchequerekening van de werknemer te crediteren. U zal dus vooraf ook moeten nagaan op welke manier u wenst te werken, welk bedrag de cheques moeten hebben De versie van de browser die U gebruikt is niet optimaal voor deze website. Er werd een wetsvoorstel goedgekeurd voor de generalisatie van de elektronische maaltijdcheques tegen eind 2015. Daarbovenop zijn ze niet belastbaar voor de Vanaf 1 januari 2016 kunnen maaltijdcheques enkel in elektronische vorm worden overhandigd. U vindt hier de nodige informatie terug om de juiste keuze te maken! Omschrijf hoeveel maaltijdcheques u wenst. Iedereen weet wel hoe maaltijdcheques er uit zien maar weet je ook waarom je ze krijgt. Dit nieuwe systeem is sinds 2011 in voege en zal vanaf 1 januari 2014 worden geëvalueerd. indien deze laatste geen gebruik maakt van de elektronische “Aangifte van de aanvang van deeltijdse arbeid met behoud van rechten”. 2020-01-13 Klaar voor de elektronische RSZ-attesten? Vanaf 13 januari 2020 doet u uw aanvragen voor attesten openbare aanbestedingen, schuldenattesten en schuldvorderingen niet langer via de RSZ-website. Sep 23, 2014 · Maaltijdcheques zijn loon, dus ik zou ervan uitgaan dat het geld van de cheques op hetzelfde ogenblik op de kaart moet staan als het loon. Ik ben verantwoordelijk voor de loon- en personeelsadminstratie voor een 120-tal bedienden in samenwerking met het sociaal secretariaat, beheer van het wagenpark, opstellen contracten en opvolging dienstprestaties van de interims, organisatie van de sociale verkiezingen voor 1 technische bedrijfseenheid, HR rapportages bijwerken ivm ziekteverzuim + headcounts + opleidingen, aanvragen subsidies Werken bij de provincie Limburg biedt heel wat voordelen. Volgens minister van Economie Vincent Van Quickenborne vormt enkel de invoering van elektronische maaltijdcheques op korte termijn een realistisch alternatief op de bestaande papieren versie. Ontvang geheel vrijblijvend offertes De wetgeving inzake belastingen en sociale zekerheid wil het fenomeen ook afbakenen omdat deze voordelen voornamelijk worden toegekend om geen belastingen en sociale bijdragen te moeten betalen. Jan 14, 2013 · De WGA zegt dat de verdeling van de elektronische kaart gebeurt zoals de maaltijdcheques. Het totaal aantal maaltijdcheques dat aan een werknemer wordt toegekend, moet overeenstemmen met het aantal dagen dat hij tijdens de betrokken maand heeft gepresteerd. Er werd hiertoe in een overgangsfase voorzien. Door een gewijzigde wetgeving zijn wij echter wel verplicht om je het contract te bezorgen voor je aan de slag gaat. Zo kunt u de beste aanbieder vinden die bij uw bedrijf past. De elektronische maaltijdcheques komen er aan Op 1 januari 2011 wordt de erkenningsprocedure van de kandidaat-uitgevers van elektronische maaltijdcheques gelanceerd. Na evaluatie van het systeem werden er vanaf 1 januari 2011 een aantal wijzigingen aangebracht aan het systeem. Met de elektronische maaltijdcheque kan je medewerker zijn maaltijd betalen in een restaurant of  In 2011 werd de elektronische maaltijdcheque - de e-maaltijdcheque van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni  19 aug 2019 De afronding geldt niet voor elektronische betalingen. Welkom. De elektronische Er wordt veel gesproken over de veralgemening van de elektronische maaltijdcheques sinds 1 januari 2016. De basismodule wordt zowel voor de handelaar als de klant gebruikt. We weten ook dat er geen rsz op betaald moet worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. De KAARTHOUDER kan de elektronische cheques slechts gebruiken voor de betaling van een dienst of een goed overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De elektronische weg is vaak de enige mogelijkheid om aan deze verplichting te voldoen. elektronische maaltijdcheques, elektronische handtekening en elektronische facturatie) en soms zelfs bijna helemaal geen impact (bv. Er bestaat niet echt een maximale waarde voor de maaltijdcheques zelf maar de maximum werkgevers- en de minimum werknemersbijdrage is wel bepaald in de wetgeving op maaltijdcheques. 14. De opvallendste kenmerken zijn een groot kleurenscherm, de mogelijkheid om contactloos te betalen en de kwaliteitsvolle afwerking. De elektronische arbeidsovereenkomsten bieden enkele interessante voordelen: je krijgt alle overeenkomsten tijdig en onmiddellijk in bezit Voordeeltarief voor ontvangen van elektronische maaltijdcheques. De werknemer die op advies van zijn behandelende geneesheer onmiddellijk overschakelt van een voltijdse tewerkstelling naar een deeltijdse tewerkstelling (dus zonder een dag vol-ledige ongeschiktheid) kan bijgevolg tijdens deze periode geen DRUKKEN EN UITGEVEN VAN PAPIEREN EN/OF ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES. Verder vind je hier ook alle informatie over de elektronische of e-maaltijdcheques. Dit is een soort van bankkaart die je  De maaltijdcheques van Sodexo België, het voordeel voor de dagelijkse maaltijdkosten. Raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren van maaltijdcheques in elektronische vorm en bijhorende dienstverlening. Artikel 8: Uitbetaling van het loon Het loon van de uitzendkracht, inclusief de vervoerstussenkomsten, wordt berekend en wordt ten laatste de 8 ste De tijd dringt om over te stappen naar elektronische maaltijdcheques. Sensibiliseren, informeren, motiveren en begeleiden van bedrijven in de keten van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) of batterijen om het op de markt brengen en inzamelen en verwerken van deze apparatuur maximaal conform de vigerende wetgeving te laten verlopen. Wij gebruiken cookies op onze website. distributie van elektronische maaltijdcheques. U levert dus een fiche 281. De voorwaarden voor de besteding van de maaltijdcheques blijven onveranderd; uw cheques zijn dus uitsluitend bestemd voor de aankoop van voeding. Een belangrijke wijziging in de wetgeving, een interessante samenwerking met één van Voordeeltarief voor ontvangen van elektronische maaltijdcheques. De lijst van wat je kan kopen met een ecocheque is lang. De wetgeving die reeds enige tijd in de pipeline zat, is op 23 november verschenen in het Belgisch Staatsblad. Antwerpen-GAC_2019_00694-F02_0 . Door het Buurtsuper. Accent Jobs stapt mee op de trein van de elektronische maaltijdcheques. Voor het aanvaarden van deze elektronische maaltijdcheques kunnen leden van Horeca Vlaanderen genieten van een korting bij de drie leveranciers: Edenred, Monizze en Sodexo. Vanaf 1 januari 2016 mogen er geen papieren maaltijdcheques meer circuleren: betalen kan dan enkel nog met de elektronische maaltijdcheque. Ministerieel besluit van 20 januari 2011 tot aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van De eerste elektronische maaltijdcheques zijn voor eind dit jaar. Door dit arrest zouden voor werknemers maaltijdcheques met terugwerkende kracht belastbaar worden. De elektronische maaltijdcheque wordt verplicht voor alle werknemers. be 4 Start People – Info voor kandidaten Uitzendarbeid Loon en fiscaliteit - rechten en plichten bij interimwerk Als uitzendmedewerker geniet je eenzelfde wettelijk statuut als dat van iemand die vast Nov 22, 2016 · En kunnen zelfs de elektronische maaltijdcheques een voordeel zijn? Deze brochure is een samenwerking tussen Horeca Vlaanderen en CCV. Dit betekent dat alle bedrijven die maaltijdcheques voorzien voor hun personeelsleden, verplicht moeten overstappen naar de elektronische maaltijdcheques. de wijziging van het begrip “maaltijdcheques” in “elektronische maaltijdcheques” op basis van het koninklijk besluit van 29 juni 2014, dit om in overeenstemming te zijn met de behandeling van maaltijdcheques op sociaal vlak; voor andere toepassingen zoals elektronische maaltijdcheques of geschenkkaarten. De wetgeving bepaalt ook dat de directe en indirecte kosten voor zowel de handelaar als de werkgever niet hoger mogen zijn dan Vanaf 1 januari 2016 mogen er, volgens de bepalingen van het KB van 29 juni 2014 (BS 24/07/2014), alleen nog elektronische maaltijdcheques zijn. Een onderneming die de afronding toepast, moet volgende regels Edenred gaat de elektronische ecocheques commercieel lanceren. Indien de onderneming geen elektronische maaltijdcheques toekent, mag de kost van de vervangende drager niet meer zijn dan 5 EURO. In geval van dienstvrijstelling die een volledige werkdag in beslag neemt is er geen recht op maaltijdcheques, met uitzondering van dienstvrijstelling als vermeld in artikel X 73 en de dienstvrijstelling die vergelijkbaar is met een gewerkte dag of voor de oproeping voor het gerecht of door een andere overheid. Deze rekening en de kaart worden uitgegeven door een extern bedrijf, ‘Edenred’. Door het principe van één cheque per gewerkte dag kan het zijn dat een deeltijdse werknemer evenveel maaltijdcheques krijgt als een collega die voltijds werkt. 2 € per maaltijdcheque is daarvan fiscaal aftrekbaar voor u als werkgever. Concreet, en volgens de indicaties van het wettelijk kader, hebben de maaltijdcheques die worden uitgegeven 10 dagen na de publicatie van dit besluit, dus vanaf 11 augustus 2013, een geldigheid van 12 maanden. Deze voorwaarden zijn dezelfde als voor de werknemers, namelijk: 1. De tewerkstelling onder de 25-dagenregel is vrijgesteld van RSZ (zowel voor werknemer als voor werkgever), maar niet van bedrijfsvoorheffing. 2019. De opdracht heeft betrekking op het sluiten van een contract van bepaalde duur (3 jaar) voor het drukken en uitgeven van papieren en/of elektronische maaltijdcheques voor alle personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk maaltijdcheques - onkostenvergoeding In de wetgeving waarmee de elektronische maaltijdcheque ingevoerd werd, stond er ook dat een maaltijdcheque niet meer gecumuleerd mag worden met een onkostenvergoeding voor eenzelfde maaltijd. Is de toekenning van de cheques geregeld in een individuele overeenkomst, dan moet de werknemer een bijvoegsel bij zijn arbeidsovereenkomst ondertekenen. Dan vind je die op de sites waarnaar verwezen wordt. Vanaf 1 januari 2016 verdwijnen de papieren maaltijdcheques. Het enige wat u hoeft te doen is de waarde van de maaltijdcheques (max. Tot 30 september 2015 kunnen nog papieren maaltijdcheques worden toegekend aan de werknemers. Als geen ander is CCV expert in alles wat elektronisch en 53 - Een voltijds personeelslid, dat de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, heeft recht op 96 uren vrijstelling per jaar, 192 uren vrijstelling vanaf 50 jaar en 288 uren vrijstelling vanaf 55 jaar. In de portemonnee van de gemiddelde Belg zitten veel kaarten: betaal- of kredietkaarten, klantenkaarten, de eIDkaart, het pasje voor de bibliotheek en dat van de elektronische maaltijdcheques. Lees meer 11 09 2014 - In 2016 alleen nog elektronische maaltijdcheques Maakt u gebruik van maaltijdcheques? Papieren maaltijdcheques worden in de toekomst afgeschaft en volledig vervangen door de elektronische variant. Die voordelen worden evenmin bij de verkrijger belast voor zover zij althans aan een aantal voorwaarden voldoen. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat op diezelfde datum ook de nominale waarde van de maaltijdcheque opgetrokken werd tot 8 euro. Dit nieuwe betaalmiddel moet de hele administratie rond de maaltijdcheques aanzienlijk vereenvoudigen. Elektronische maaltijdcheques komen ook steeds rechtstreeks op de kaart van de werknemer in kwestie. Wij Helpen begeleidt elke ondernemer bij zijn personeelszaken. Daardoor vallen ecocheques minder duur uit voor uw werkgever en… In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques worden toegekend. De wetgeving op maaltijdcheques regelt onder andere de waarde van de cheques die u kunt bestellen. In zo’n paritair comité worden cao’s gesloten. Als u in de privésector werkt, is het mogelijk dat u van uw werkgever ecocheques krijgt. artikel 19bis KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 De maaltijdcheques in elektronische vorm worden geacht te zijn toegekend  1 april 2010 onder de wet elektronische betaaltransacties die schriftelijk op gang dat de wetgever de uitgever van elektronische maaltijdcheques heeft. Sioen, voorzitster Raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren van maaltijdcheques in elektronische vorm en bijhorende dienstverlening. Sinds 1 januari 2011 zijn maaltijdcheques enkel in elektronische vorm beschikbaar. Bedrijfsvoorheffing: voelen van concrete federale vereenvoudigingsinitiatieven (bv. Maaltijdcheque: De elektronische maaltijdcheques, uitgegeven door Monizze als erkende uitgever, onder het merk Monizze, zoals beheerst door artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Bye bye papieren maaltijdcheques die te veel plaats innemen in die portefeuille! Vanaf nu worden deze vervangen door een elektronische kaart, best te vergelijken met een protonkaart. bijlage). De Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksver-tegenwoordigers wenst binnen de 30 dagen over dat advies te kunnen beschikken. Zetel van de aanbestedende overheid. € 8) invullen, en de naam van de medewerker. TER INFO: De wetgeving in Vlaanderen is aangepast, maar om jullie 100% halal vlees te garanderen verplaatsen wij ons voor de slachtingen naar een slachthuis in Wallonië, waar nog steeds zonder verdoving mag worden geslacht. We gebruiken deze cookies om de werking en het gebruiksgemak van onze site te verbeteren. be In de wetgeving wordt niets vermeld van de soorten categorieën. Deze aanvraag moet bij de RVA aankomen binnen een termijn van twee maanden die aanvangt de dag nadat de betrekking begint. De regelgeving die van toepassing is, staat meestal vermeld bij het onderwerp. Met de elektronische maaltijdcheques kan u zelf Het loont de moeite om verschillende maaltijdcheques-aanbieders met elkaar te gaan vergelijken. 07. • De toekenning van de elektronische maaltijdcheques en de daarop betrekking hebbende gegevens, zoals het aantal elektronische maaltijdcheques, het brutobedrag van de e werk. Hebt u hulp nodig in het huishouden, voor uw boodschappen of om mensen met beperkte mobiliteit te vervoeren? Met dienstencheques geniet u van voordelige tarieven en een praktisch en efficiënt systeem! Het debat is niet nieuw. Sodexo Card, de elektronische maaltijdchequekaart van Sodexo, is een betaalmiddel waarmee klanten regelmatig betalen. Modelexemplaar van individuele overeenkomst - elektronische Ticket EcoCheque. Het Sociaal Secretariaat beantwoordt uw vragen en ondersteunt u op vlak van sociale wetgeving. Vind alle vragen terug over het gebruik van uw dienstencheques. Ecocheques – Evaluatie van de lijst – Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen: Koninklijk besluit van 14 april 2009 gewijzigd door het Koninklijk besluit van 20 januari 2012 (omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en vice versa) Iemand die enkel voormiddagen werkt, krijgt dus meer maaltijdcheques dan iemand die hetzelfde aantal uren werkt, verdeeld over 3 dagen. een voordeel, zoals bijvoorbeeld de maaltijdcheques. Wetgeving; Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, van 12 oktober 2010 De maaltijdcheques worden als een vrijgesteld sociaal voordeel beschouwd wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan is. Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale  3 dec 2018 Als we Wikipedia mogen geloven, dan zijn maaltijdcheques “cheques die werknemers in België Het grote verschil met je normale loon is dat maaltijdcheques, onder strikte voorwaarden, vrijgesteld maaltijdcheques | wetgeving. Maaltijdcheques en ecocheques zijn belangrijke extralegale voordelen. Vanaf 1 januari 2016 bestaan de ecocheques ook in elektronische vorm, net zoals de maaltijdcheques. Tot nu toe kon dat enkel voor volledig of gedeeltelijke contante betalingen (cash of met maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques), maar vanaf morgen, geldt dat ook voor elektronische betalingen. In de tekst van de toepasselijke wetgeving worden de woorden “maaltijdcheque” en “ecocheque” telkens eenvoudigweg vervangen door de woorden “maaltijdvergoeding” en “ecovergoeding”. 10 af aan de werknemer. De eerste elektronische maaltijdcheques zijn voor eind dit jaar. De versie die u gebruikt wordt ook niet meer ondersteund door Microsoft en hierdoor loopt u security risico’s. === Als werknemer zal u niet slechter van worden van de elektronische maaltijdcheque, maar achter de schermen vechten werkgevers, handelaars en uitgevers van de cheques intussen een stevig robbertje uit over centen, percenten en tarieven. We kunnen maaltijdcheques dus beschouwen als een beetje extra loon, iets wat je krijgt als tegenprestatie voor je werk. Maaltijdcheques worden als loon beschouwd! De toekenning van maaltijdcheques wordt beperkt en omkaderd door het KB van 31. Sep 15, 2015 · Vanaf 2016 hogere maaltijdcheques: ook voor uzelf als bedrijfsleider interessant? Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque verhoogd. be Er is al heel wat over geschreven, maar sinds het najaar van 2010 zijn de elektronische maaltijdcheques toegelaten op de Belgische markt. ook nog andere kaarten voor andere toepassingen zoals elektronische maaltijdcheques of geschenkkaarten. Dat maakt het uitreiken van maaltijdcheques goedkoper dan het toekennen van een loonsverhoging. 10° Het gebruik van de elektronische maaltijdcheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning van de elektronische maaltijdcheques geregeld Het gebruik van elektronische maaltijdcheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te leggen bij CAO op sectoraal vlak of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning van de elektronische maaltijdcheques geregeld is door een individuele • De geldigheidsduur van de elektronische maaltijdcheques is beperkt tot 12 maanden vanaf de plaatsing op de maaltijdchequerekening van de Werknemer. De voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de drager, met name een papieren of elektronische cheque, worden logischerwijs wel afgeschaft. CONTACTEER ONS. Gelukkig heeft de wetgever een uitzondering in de wet gezet: als alle voorwaarden van Wat brengt de toekomst (1): enkel nog elektronische maaltijdcheques. werk. Die geldigheidsduur is opgetrokken van 3 maanden tot 1 jaar. In de sector werd een CAO afgesloten waardoor elektronische maaltijdcheques kunnen toegekend worden. Onder bepaalde voorwaarden zijn maaltijdcheques niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en wordt de werknemer er niet op belast. Indien u geen antwoord hebt gevonden op uw vraag, aarzel niet om ons te contacteren. Werknemers moeten de maaltijdcheques dan weer Maaltijdcheques zijn een belangrijk extralegaal voordeel. Vanaf 1 januari 2016 wordt immers definitief en volledig overgeschakeld naar het systeem van elektronische maaltijdcheques. Jobat geeft je op deze en veel andere vragen, zoals wie maaltijdcheques krijgt en of je ze krijgt bij een halve dag werk, een duidelijk antwoord. Vanaf 1 januari 2016 mogen er, volgens de bepalingen van het KB van 29 juni 2014 (BS 24/07/2014), alleen nog elektronische maaltijdcheques zijn. “De Raad, met uitzondering van de leden die de UNIZO vertegenwoordigen, constateert dat, krachtens het beginsel van de gelijke behandeling, een belastingvoordeel onmogelijk kan worden beperkt tot de werknemers die maaltijdcheques en/of ecocheques genoten voor de inwerkingtreding van een vervanging door een nettovergoeding, zoals wordt beoogd Vooraleer u de maaltijdcheques verhoogt, kijkt u best even de sectorakkoorden van uw sector na. U las het allicht in de krant: heel wat wijzigingen in verband met de maaltijdcheques. De overstap van papieren naar elektronische maaltijdcheques moet afgerond zijn op 1 Elektronische maaltijdcheques: minder papier, meer klanten. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de wet van 8 De werkgever verstrekt de gevraagde informatie schriftelijk of elektronisch binnen een voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques Edenred;; Naam,  3 sep 2015 De elektronische maaltijdcheques die aan de werknemers worden 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de . De elektronische maaltijdcheques worden toegekend door de onder dezelfde voorwaarden als werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968  Je maaltijdcheques worden gestort op een elektronische kaart. Kijk even in je arbeidsreglement wanneer het loon dient te worden gestort. Dit document is beschikbaar in de bibliotheek in 4 talen. De nieuwe geldigheidsduur geldt voor de papieren maaltijdcheques die vanaf september 2013 worden uitgegeven en voor de elektronische maaltijdcheques die vanaf 11 augustus 2013 op de maaltijdchequerekening van werknemers worden gecrediteerd. voldoende kennis van BTW wetgeving en Als u in de privésector werkt, is het mogelijk dat u van uw werkgever ecocheques krijgt. Er kunnen enkel maaltijdcheques aan de bedrijfsleider toegekend worden, wanneer er ook maaltijdcheques aan de werknemers toegekend worden. Voor meer informatie kunt u hier terecht: Elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA ; Toegang krijgen tot de onlinedienst tijdelijke werkloosheid? Ondernemingen kunnen ook beslissen om de afronding toe te passen op andere betalingswijzen, maar moeten dan dezelfde voorwaarden respecteren. De Hoge Raad wijst erop dat bovenvermelde aspecten van administratieve vereenvoudiging die voortvloeien uit het gebruik van de technologie van de elektronische maaltijdcheques reeds in de praktijk werden gerealiseerd. Elke maand wordt het bedrag van de maaltijdcheques waarop de werknemer recht heeft, daaraan toegevoegd. van maaltijdcheques in elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen ARTIKEL 3 : KOSTEN EN BETALINGSTERMIJN VOOR DIENSTENPRESTATIES (bedragen excl. Sedert 2 september 2011 is Monizze door de federale overheid algemeen erkend als uitgever van elektronische maaltijdcheques. Er bestaan meer dan honderd paritaire comités en subcomités. Inhoud van de arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst bevat meestal de Maaltijdcheques worden niet als loon beschouwd indien ze tegelijkertijd aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het is de werkgever die de categorieën bepaalt en hij moet ze rechtvaardigen bij controle. Dat is ook gebeurd met elektronische maaltijdcheques. De wetgeving bepaalt ook dat de directe en indirecte kosten voor zowel de handelaar als de werkgever niet hoger mogen zijn dan Sommige bedrijven gebruiken geen maaltijdcheques op papierformaat maar elektronische maaltijdcheques. Het In een arrest van het Hof van Beroep van Brussel op 6/11/2008 kwam het Hof tot de conclusie dat maaltijdcheques moeten beschouwd worden als een belastbaar voordeel van alle aard. elektronische maaltijdcheques wetgeving